CWEEL Türkiye üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi!

CWEEL Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Enerji Mühendisleri Derneği’nin (AEE) bir bölümü olarak enerji ve çevre sektöründe profesyonel olarak görev alan kadınları bir çatı altında toplayan Enerji ve Çevre Liderliğinde Kadın Konseyi (Council on Women in Energy & Environmental Leadership-CWEEL) Tanıtım Toplantısı 23 Aralık 2019 tarihinde TTMD İstanbul Ofisinde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısı, TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sabay’ın açılış konuşmasını takiben AEE Türkiye Bölümü Başkanı Dr. Muhyettin Sirer’in, AEE’nin geçmişi ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler aktardığı ve AEE’ye üyeliğin sağladığı avantajları anlattığı konuşmasıyla devam etti.

AEE Türkiye Bölümünün bir parçası olan Enerji ve Çevre Liderliğinde Kadın Konseyi CWEEL’in tarihçesi ve kuruluş hedefleri hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan AEE Türkiye üyesi Ebru Okutan; amaçlarının CWEEL’in Türkiye bölümünü kurabilmek ve ülkemizde enerji ve çevre sektöründe yer alan kadın meslektaşlarımızla bir araya gelerek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hem yerel hem küresel boyutta dünyadaki meslektaşlarımız ile değer yaratacak çalışmaları tasarlamak olduğunu söyledi.  CWEEL Türkiye Bölümü Üyelerinden beklentileri; AEE ile işbirliği içerisinde burs, mentörlük, kaynak yaratma ve üyelik avantajları kapsamında bir yerel ağ oluşturarak dünyada CWEEL uluslararası ağı ile eşgüdüm sağlama şeklinde açıklayan Okutan, CWEEL’den elde edilecek kazanımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı Sabay’ın enerji ve çevre sektöründeki kadın üyeleri bir araya getirerek, sektördeki kadın meslektaşlarımızın çalışmalarıyla küresel ihtiyaçlara çözüm yaratmak hedefiyle yola çıkan CWEEL’den edinilecek kazanımları açıklaması ile devam etti.

Soru cevap şeklinde geçen toplantının son bölümünün ardından etkinlik, TTMD İstanbul Ofiste verilen kokteyl ile tamamlandı.